Методичний кабінет

         Навчально-методичний кабінет ВСП «Чигиринський економіко-правовий фаховий коледж Уманського національного університете садівництва » є центром навчально-методичної роботи, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.
        Основне завдання методичного кабінету – це навчати, формувати та виявляти професійного педагога шляхом створення оптимальних умов, що будуть сприяти фаховому та творчому розкриттю викладача, сприяти постійному підвищенню педагогічної майстерності та втілювати у освітній процес передові сучасні технології навчання і виховання.
       Методичний кабінет організовує та надає методичну допомогу у проведенні відкритих занять, майстер – класів, олімпіад, конкурсів фахової майстерності, тижнів циклових комісій.
       Діяльність навчально-методичного кабінету координується з роботою педагогічної та методичної ради, циклових комісій, кураторів груп та спрямована на покращення якості теоретичного і практичного навчання здобувачів освіти, сприяння зростанню педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань теорії педагогіки, психології, методики викладання.
       Методична проблема 2021-2022 навчального року : «Удосконалення компетентності викладача у галузі інформаційно-комунікаційних технологій  та формування професійних компетентностей студента в умовах змішаного та дистанційного навчання» знайшла своє подальше опрацювання і в 2022-2023 навчальному році.

Методична робота коледжу спрямована на:
• вдосконалення професійної компетентності педагогів;
• збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;
• запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на новітніх методологічних засадах та сучасних дидактичних принципах;
• активізація науково-пошукової роботи, обмін передовим педагогічним досвідом;
• налагодження на постійній основі співпраці з виробництвом на всіх етапах освітнього процесу;
• залучення педагогічних працівників та студентів до активної участі у науково-практичних конференціях, форумах, тренінгах, конкурсах, вебінарах з використанням можливостей сучасних інформаційно-цифрових технологій.

Головними принципами навчально-методичної роботи в коледжі є :
◊ демократизм та гуманізм;
◊ оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
◊ практична спрямованість;
◊ оперативність, мобільність;
◊ випереджаючий характер;
◊ безперервності професійного вдосконалення.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План роботи методичного кабінету на 2022-2023 навчальний рік

План роботи методичного кабінету на 2021-2022 навчальний рік

Графік проведення тижнів циклових комісій в 2022-2023 н. р.

Графік проведення тижнів циклових комісій в 2021-2022 н.р.

Перспективний план-графік взаємовідвідування занять на 2022-2023 н. р.

Перспективний план-графік взаємовідвідування занять на 2021-2022 н. р.

Перспективний план-графік відвідування занять на 2022-2023 н. р.

Перспективний план-графік відвідування занять на 2021-2022 н. р.

Перспективний план-графік відвідування відкритих занять на 2022-2023 н. р.

Перспективний план-графік відвідування відкритих занять на 2021-2022 н. р.

Тематика методичних розробок на 2022-2023 н.р.

Тематика методичних розробок на 2021-2022 н.р.

%d блогерам подобається це: