Повна вища економічна освіта в Чигирині

На базі Чигиринського економіко-правового коледжу продовжує свою діяльність навчально-консультативний центр Уманського національного університету садівництва. Особи, які мають неповну вищу освіту (диплом молодшого спеціаліста) мають можливість вступити на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Облік і оподаткування». форма навчання – заочна. Для осіб, які мають базову вищу освіту (диплом бакалавра) здійснюється підготовка до освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Облік та оподаткування

ПОВНА ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА В ЧИГИРИНІ

На базі Чигиринського економіко-правового коледжу створено центр дистанційногонавчання Харківського національного університету внутрішніх справ. Випускники коледжу спеціальності «Право», які  вступили до ХНУВС, мають можливість продовжити навчання без виїзду із м. Чигирин, складаючи заліково-екзаменаційні сесії в стінах коледжу.